Професионално за заведения и хотели

Официален Дневник на Zavedenia.com – За заведенията и забавленията

Advertisement

Posts Tagged ‘ вентилация в заведенията ’

С наредбата се определят условията и редът, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и сгради с обособени работни места, съотношението на площта на обособените самостоятелни помещения към съответната обща площ, техническите характеристики и изискванията за вентилация, както и начинът за обозначаване на помещенията по чл. 56, ал. 3 и 7 и заведенията по чл. 56, ал. 4 от Закона за здравето.