Професионално за заведения и хотели

Официален Дневник на Zavedenia.com – За заведенията и забавленията

Advertisement

Всичко по темата ‘ Изисквания за заведения и хотели ’

Наредба за тютюнопушенето в заведенията

С наредбата се определят условията и редът, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и сгради с обособени работни места, съотношението на площта на обособените самостоятелни помещения към съответната обща площ, техническите характеристики и изискванията за вентилация, както и начинът за обозначаване на помещенията по чл. 56, ал. 3 и 7 и заведенията по чл. 56, ал. 4 от Закона за здравето.

Изисквания за заведения с 1 (една) звезда

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на категорията, отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения – туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 от Закона за туризма, наричани по-нататък “туристическите […]

Наредба за категоризация на туристически обекти

Според наредбата за категоризиране на заведения са необходими определени изисквания, на които съответното заведение следва да отговаря, за да може то да получи определен брой звезди. По-долу са изброени някои от изискванията. Предоставяме тази информация не само за заведенията, но и за тези клиенти, които някога са се запитвали какво стои зад звездите и дали […]