Професионално за заведения и хотели

Официален Дневник на Zavedenia.com – За заведенията и забавленията

Advertisement

13346_pic_mСпоред наредбата за категоризиране на заведения са необходими определени изисквания, на които съответното заведение следва да отговаря, за да може то да получи определен брой звезди. По-долу са изброени някои от изискванията. Предоставяме тази информация не само за заведенията, но и за тези клиенти, които някога са се запитвали какво стои зад звездите и дали всъщност те са реални или са измислени от самите собственици.

НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ

В сила от 01.10.2002 г. Обн. ДВ. бр.95 от 8 Октмври 2002г., изм. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2005г.

Категоризирането на туристическите обекти се извършва от кмета на общината по местонахождението на обекта или от министъра на икономиката съгласно чл. 9 и 10. Туристическите обекти се категоризират в следните категории: “една звезда”, “две звезди”, “три звезди”, “четири звезди” или “пет звезди” във възходяща градация съгласно изискванията на наредбата.

Съгласно член 8, ал.1 самостоятелните заведения за хранене и развлечения се категоризират в следните категории:

1. ресторанти – “една звезда”, “две звезди”, “три звезди”, “четири звезди” или “пет звезди”;

2. заведения за бързо обслужване – “една звезда”, “две звезди”, “три звезди” или “четири звезди”;

3. питейни заведения – “една звезда”, “две звезди”, “три звезди” или “четири звезди”;

4. кафе-сладкарници – “една звезда”, “две звезди”, “три звезди”, “четири звезди” или “пет звезди”;

5. барове – “една звезда”, “две звезди”, “три звезди”, “четири звезди” или “пет звезди”.

Съгласно член 9 (Доп. – ДВ, бр. 58 от 2003 г.) кметът на общината по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране (ОЕКК), прието с мнозинство 2/3 от състава й, присъстващ на заседанието определя категория на:

1. средствата за подслон – категория “една звезда”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

2. семейните хотели, пансионите, къщите и самостоятелните стаи и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения – категория “една звезда”, “две звезди” и “три звезди”;

3. другите места за настаняване – категория “една звезда”, “две звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

4. самостоятелните заведения за хранене и развлечения – категория “една звезда” и “две звезди”.

Съгласно член 10 (Доп. – ДВ, бр. 58 от 2003 г.) министърът на икономиката по предложение на Централната експертна комисия по лицензиране и категоризиране (ЦЕКЛК), прието с мнозинство 2/3 от състава й, присъстващ на заседанието определя категория на:

1. средствата за подслон – категория “две звезди”, “три звезди”, “четири звезди” и “пет звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

2. местата за настаняване, с изключение на семейни хотели, пансиони, къщи и самостоятелни стаи – категория “три звезди”, “четири звезди” и “пет звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

3. самостоятелните заведения за хранене и развлечения – категория “три звезди”, “четири звезди” и “пет звезди”.

Видът на заведението е определящ колко звезди може да получи. По-долу са изброени и някои от най-популярните заведения:

Вид заведение * ** *** ****

*****

Класически ресторант

Да

Да

Да

Да

Да

Специализиран ресторант за риба, дивеч или птици

Да

Да

Да

Да

Да

Ресторант-клуб

Да

Да

Да

Да

Ресторанти с национална кухня

Да

Да

Да

Да

Да

Пицария

Да

Да

Да

Да

Винарна

Да

Да

Да

Да

Бирария

Да

Да

Да

Да

Бар-клуб

Да

Да

Да

Да

Пиано-бар

Да

Да

Да

Нощен бар

Да

Да

Да

Ето и изискванията към заведенията за съответните категории:

Категория „ЕДНА ЗВЕЗДА”

Изисквания

Ресторанти

Барове

1. Вид на архитектурно-планировъчното решение – по индивидуален проект

Да

Да

2. Площ на едно място за сядане – от 1,4 до 1,1 кв. м

Да

Да

3. Тоалетни клетки отделно за мъже и за жени (до 30 места се допуска 1 клетка)

Да

Да

4. Тоалетна чиния с промивно устройство

Да

Да

5. Мивка с топла и студена вода

Да

Да

6. Сапун

Да

Да

7. Сешоар за ръце

Да

Да

8. Тоалетна хартия с държател

Да

Да

9. Търговска зала (за целогодишни обекти)

Да

Да

10. Подова настилка, стени, таван – хигиенични и лесни за поддържане

Да

Да

11. Общо осветление

Да

Да

12. Маси със столове за сядане

Да

Да

Категория „ДВЕ ЗВЕЗДИ”

Изисквания

Ресторанти

Барове

1. Вид на архитектурно-планировъчното решение – по индивидуален проект

Да

Да

2. Площ на едно място за сядане – от 1,6 до 1,2 кв. м

Да

Да

3. Тоалетни клетки отделно за мъже и за жени (до 30 места се допуска 1 клетка)

Да

Да

4. Закачалки в търговската зала

Да

Да

5. Тоалетна

Да

Да

6. Всмукателна вентилация

Да

Да

7. Мивка с топла и студена вода

Да

Да

8. Сапун

9. Сешоар за ръце

Да

Да

10. Тоалетни клетки отделно за мъже и за жени (до 20 стола се допуска една клетка)

Да

Да

Във всяка клетка:

Да

Да

11. Фаянсови плочки на височината на вратата и миещ се под

Да

Да

12. Тоалетна чиния с промивно устройство

Да

Да

13. Тоалетна хартия с държател

Да

Да

14. Обезмирисител за тоалетна

Да

Да

15. Търговска зала

Да

Да

16. Подова настилка, стени и таван – хигиенични и лесни за поддържане

Да

Да

17. Пердета – при наличие на прозорци

Да

Да

18. Общо осветление

Да

Да

19. Маси за 2 и 4 човека

Да

Да

20. Стандартни столове

Да

Не

21. Всмукателно-нагнетателна вентилация – за заведения за хранене и развлечения с повече от 80 места

Да

Да

Категория „ТРИ ЗВЕЗДИ”

Изисквания

Ресторанти

Барове

1. Вид на архитектурно-планировъчното решение – по индивидуален проект

Да

Да

2. Площ на едно място за сядане (без площ за оркестър и танцуване) от 1,8 до 1,4 кв. м според вида на заведението

Да

Да

3. Преддверие

Да

Да

4. Апарат за почистване на обувки (за морските обекти – и четка за почистване на пясък)

Да

Да

5. Гардероб – за заведения над 50 места (за летните сезонни заведения не се изисква)

Да

Да

6. Огледало в цял ръст

Да

Да

7. Тоалетна с преддверие с огледала и мивки с топла и студена вода, сапун, сешоар за ръце и книжни салфетки

Да

Да

8. Тоалетни клетки за жени по една на 50 места

Да

Да

9. Тоалетни клетки за мъже по една на 50 места

Да

Да

10. Писоари

Да

Да

Във всяка клетка:

Да

Да

11. Врата с брава информатор и закачалка

Да

Да

12. Фаянсови плочки до тавана и теракотена подова настилка или керамика

Да

Да

13. Тоалетна чиния с промивно устройство и четка

Да

Да

14. Тоалетна хартия, държател за тоалетна хартия и дезодорант

Да

Да

15. Всмукателна вентилация

Да

Да

Търговска зала:

16. Подова настилка, стени, таван – според спецификата на заведението

Да

Да

17. Пердета или щори (при наличие на прозорци)

Да

Да

18. Декоративна украса (растения, цветя, картини и др.)

Да

Да

19. Осветление – настолни, висящи, крайстенни и др. осветителни тела

Да

Не

20. Закачалки (за заведения до 50 места)

Да

Да

21. Вентилация – всмукателно-нагнетателна (за заведения с повече от 60 места)

Да

Да

22. Отопление (водно, лъчисто и др.) – не се изисква за летни сезонни обекти

Да

Да

Мебели:

Да

Да

23. Маси за двама души с покривки. При наличие на покривка се изисква и сукно.

Да

Да

24. Маси за четирима души с покривки

Да

Да

25. Маси за шест души с покривки

Да

Да

26. Маси с диаметър минимум 70 см с покривки

Не

Да

27. Помощни масички за сервиране

Да

Не

28. Сервитьорски шкафчета

Да

Да

29. Колички за сервиране на напитки, предястия, десерти и др.

Да

Не

30. Тапицирани столове

Да

Да

31. Барови столчета (при наличие на барплот)

Да

Да

32. Детски столчета

Да

Не

33. Откритите площи към залата са озеленени, имат маси и столове с олекотена конструкция, сенчести устройства и др.

Да

Да

Изисквания към обслужването в заведенията за хранене и развлечения.

Изисквания

*

**

***

****

*****

1. Видът и наименованието на заведението да бъдат обозначени чрез подходящо оформен надпис, стилизиран символ – светлинен или добре осветен

Да

Да

Да

Да

Да

2. На видно място до входа да бъде поставена табела с категорията на обекта, , фирмата и седалището на търговеца, работното време на туристическия обект, името и фамилията на лицето – управител на обекта; художествено оформено постоянно меню пред входа

Да

Да

Да

Да

Да

3. Клиентите в ресторантите и баровете да бъдат посрещани, и изпращани от портиер и настанявани от управителя или от отговорника по търговската зала

Да

Да

4. На видно място във фоайето на заведенията за хранене и развлечения да бъдат поставени информационни надписи за видовете зали, мероприятия, телефон, тоалетна и др.

Да

Да

5. Гардеробът да се обслужва от гардеробиер в подходящо облекло

Да

Да

Да

6. Поддържане на необходимата хигиена в тоалетните

Да

Да

Да

Да

Да

7. Управителят на обекта проверява  готовността на търговските зали и инструктира обслужващия персонал 15 мин. преди началото на работното време на заведението

Да

Да

Да

Да

Да

8. Масите да бъдат подредени така, че да се спазва предвидената търговска площ на 1 място за сядане за съответната категория

Да

Да

Да

Да

Да

9. Масите се покриват и поддържат с чисти покривки, леко колосани, с дължина 30 см от плота на масата и допиращи до седалката на стола

Да

Да

Да

Да

10. На всяка маса се поставят пепелник (в зали за пушачи), ваза с цвете, подложни чинии с платнени салфетки, двойни прибори, чаши 200 мл (за закуска – луксозни многопластови книжни салфетки)

Да

Да

Да

Да

Да

11. Маси със столове за сядане

Да

Да

Да

12. Свещник

Да

Да

13. Пепелник, солница, многопластови книжни салфетки

Да

Да

14. Постоянно предлагане на лед

Да

Да

Да

15. Лист-меню за кухненска и сладкарска продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи. Те се изписват задължително на български език и на чужди езици.

Да

Да

Да

Да

Да

16. Ръководният и обслужващият персонал са длъжни да бъдат с униформено облекло и отличителни знаци според случая, вида на заведението и съответната категория. Кухненският персонал е длъжен да бъде с работно облекло.

Да

Да

Да

Да

Да

17. Сервитьорите да имат в себе си: бележник за вземане на поръчки, комбинирано джобно ножче, запалка или кибрит, хангал и др.

Да

Да

Да

Да

Да

18. Запазването на маси се регистрира само в специална книга или в компютър

Да

Да

Да

19. Сервитьорът изчаква и наблюдава отстрани на масата клиентът да направи своя избор (като при необходимост му помага) и приема поръчката. За категория “пет звезди”- отделни сервитьори за храна и за напитки. Сервитьорът за напитки извършва декантиране на отлежалите червени вина.

Да

Да

Да

Да

Да

20. Изпълнението на поръчката става: за студени предястия,  салати аперитиви – до 10 минути за категории “пет” и “четири звезди” и 15 минути – за “три” и “две звезди”; за останалите ястия и напитки – до 20 мин.; за отделни видове аламинути и ястия с по-сложна технология сервитьорът е длъжен да предупреди, че поднасянето им ще се забави.

Да

Да

Да

Да

21. Приборите и чашите се донасят на поднос, застлан с чиста платнена салфетка, и се сервират пред клиента съобразно направената поръчка и по реда на консумацията.

Да

Да

Да

Да

22. Определени специалитети и десерти се доприготвят, фламбират и транжират пред погледа на клиентите.

Да

Да

Да

Да

23. Предлагане и сервиране на студени предястия, бифтеци, ростбиф, десерти, напитки и др. с помощта на специализирани колички.

Да

Да

Да

Да

24. Отварянето на бутилираните напитки се извършва пред погледа на клиента при поднасянето им.

Да

Да

Да

Да

25. При поръчка на бели вина и др. алкохолни, охладени и пенливи напитки се поднася шампаниера с лед.

Да

Да

Да

Да

26. При сервиране на кафе, чай, меланж и др. захарта се поднася отделно (за категории “пет” и “четири звезди” – захарница).

Да

Да

Да

Да

27. Отпадъците по покривките на масите се събират с портативна прахосмукачка или с лопатка и четка.

Да

Да

Да

Да

28. Употребените прибори и посуда се отсервират незабавно след освобождаването им.

Да

Да

Да

Да

Да

29. Пепелници с повече от 3 угарки (за категории “пет” и “четири звезди” – с повече от 1 угарка) се заменят с чисти.

Да

Да

Да

Да

30. При приключване на храненето на клиента се поднася сметката, лист-меню и карт-меню. В заведения с категории “две звезди” и “една звезда” касовият фиш се поставя на видно място на масата.

Да

Да

Да

Да

Да

31. Осигуряване на безплатно ползване на тоалетните в обекта (за клиенти на заведението).

Да

Да

Да

Да

32. Осигуряване на безплатно ползване на гардероба в обекта (за клиенти на заведението).

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

За повече информация може да прегледате и самата наредба.

Мнения и коментари

There is one comment for this post.

  1. Krasimir Todorov on август 21, 2011 6:36 pm

    iskam da popitam, kolko servitiora trqbva da ima po zakon v restorant s 50 mesta na 5*hotel?Pri polojenie, 4e sa na 8 4asa (2 smeni).Normalno li e na 2 restoranta s po 50 mesta ,lobi bar s 40 mesta i no6ten bar da sme ob6to 6 servitiora?Po 1 servitior na vsi4ki obekti na smqna.Na 2-ta restoranta 1 i na lobi bar 1.Molq za kompetenten otgovor po vaprosa !!! BLAGODARQ PREDVARITELNO!!!!!!!

Споделете мнение или коментар