Професионално за заведения и хотели

Официален Дневник на Zavedenia.com – За заведенията и забавленията

Advertisement

800x600-2_99022

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на категорията, отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения – туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 от Закона за туризма, наричани по-нататък “туристическите обекти”.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) С наредбата се определят и видовете средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и техните характеристики съгласно приложение № 1, както и минималните задължителни изисквания за определяне на съответните категории за всеки вид.

(3) На категоризиране по наредбата подлежат туристическите обекти независимо от формата на собственост и начина на стопанисването им.

(4) Не подлежат на категоризиране по наредбата заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане.

Изисквания за заведения с 1 (една) звезда

Изисквания Видове заведения
За заведения за хранене и развлечения с категория една зведза ресторанти; заведения за бързо обслужване; Питейни заведения; Кафе-сладкарници; барове;
1. Вид на архитектурно-планировъчното решение – индивидуално или по типов проект да да да да да
2. Площ на едно място за сядане – от 1.4 до 1.1 кв. м. да да да да да
3. Една тоалетна клетка за жени и една тоалетна клетка за мъже. (За заведения с капацитет до 30 места се допуска една клетка) да да да да да
3.1. Тоалетна чиния с промивно устройство да да да да да
3.2. Мивка с топла и студена вода да да да да да
3.3. Сапун да да да да да
3.4. Сешоар за ръце или еднократни кърпи за ръце да да да да да
3.5. Тоалетна хартия с държател да да да да да
3.6. Санитарен фаянс и миещ се под да да да да да
4. Търговска площ да да да да да
4.1. Подова настилка, стени, таван – хигиенични и лесни за поддържане (за закритата площ) да да да да да
4.2. Общо осветление да да да да да
4.3. Маси със столове за сядане да да да да да
4.4. Всмукателно-нагнетателна вентилация да да да да да

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на категорията, отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения – туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 от Закона за туризма, наричани по-нататък “туристическите обекти”.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) С наредбата се определят и видовете средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и техните характеристики съгласно приложение № 1, както и минималните задължителни изисквания за определяне на съответните категории за всеки вид.

(3) На категоризиране по наредбата подлежат туристическите обекти независимо от формата на собственост и начина на стопанисването им.

(4) Не подлежат на категоризиране по наредбата заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане.

Мнения и коментари

There are no comments for this post.

Споделете мнение или коментар