Професионално за заведения и хотели

Официален Дневник на Zavedenia.com – За заведенията и забавленията

Advertisement

esСофия /КРОСС/ На 17 юни от 10.00 ч. в хотел „Шератон”, зала „Сердика”, Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и МФИ” на Министерския съвет организира конференция за представянето на резултатите по проект „Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС”. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет”. На конференцията са поканени висши държавни служители и представители на бизнеса и неправителствените организации.

Проектът се състои от няколко основни дейности, сред които са усъвършенстване на информационната система EUnet, подобряване на координацията и взаимодействието в досъдебната фаза на процедурата за нарушение, както и оптимизиране на работата на Българския СОЛВИТ център (БСЦ).
Информационната система EUnet представлява автоматизирана база данни, разработена в хода на преговорите на страната за членство в Европейския съюз. Тя съдържа материали и документи, които се получават от ЕС и се представят пред неговите органи и институции, в това число и позициите, с които България участва в процеса на вземане на решения в Брюксел.
Общата стойност на проекта е 692 000 лв. Крайният срок за изпълнението му е юли 2009 година.

/ВН/

Оригинален източник

Мнения и коментари

There are no comments for this post.

Споделете мнение или коментар